Szakértői anyagok készítése

Nagy tapasztalattal rendelkezünk farmakovigilanciához kapcsolódó szakértői anyagok készítésében:
- Farmakovigilancia-rendszer törzsdokumentáció (Pharmacovigilance System
Master File, PSMF)
- Eljárási utasítások (Standard Operating Procedure, SOP) rendszerének cégspecifikus elkészítése
- Kockázatkezelési terv (Risk Management Plan, RMP)
- Időszakos gyógyszerbiztonsági jelentések (Periodic Safety Update Reports, PSUR) készítése, igény esetén EURD lista rendszeres követése
- Egyedi gyógyszerbiztonsági jelentések (Individual Case Safety Report, ICSR) készítése
- EudraVigilance regisztráció, XEVMPD és/vagy ICSR EV jelentésekkel
- Rendszeres és eseti farmakovigilancia oktatások tartása, ezek dokumentálása (minden esetben az oktatás végén teszt kitöltésével)